kansere neden olan etkenler

Kansere neden olan etkenler ve korunma Kanser maaalesef son yıllarda oldukça fazla görülen hastalıklardandır, kansere neden olan etkenlerin en ba??nda sigara gelmektedir,  hormonlu gıdalardan, kansrojen içeren gıdalar gibi birçok etken vardır şimdi size kansere neden olan bilimsel açıklama ve korunma yollarını sunuyoruz.

Kanser, kötücül (habis) urların anormal bir şekilde çoğalmasına verilen addır. Klinik özellikleri ve tedaviye gösterdikleri tepki açısından birbirinden son derece farklı çeşitli durumlara verilen genel ad. Bütün kanserlerde ortak olan özellik, bir hücre tipinin denetimsiz biçimde çoğalması ve normal dokuları kaplamasıdır. Bunun nedeni, hücre DNAsında iki aşamada gerçekleşti?i sanılan değişikliklerdir.

19. yüzyıl’da “beyaz ölüm” diye nitelendirilen verem, Orta Ça?’da “kara ölüm” diye nitelendirilen veba, ondan önce de cüzzam gibi, günümüzün toplumunda da kanser, insanların ço?unlu?u tarafından en çok korkulan hastalıklar öbe?idir. Teşhis ve tedavi yollarının araştırılması, “kanserbilim” (onkoloji) diye adlandırılan tıp dalının alanıdır.

1980 yıllarının ortalarında dünyada her yıl yaklaşık 6 milyon yeni kişinin çeşitli kanserlere yakalandı?? ve 4 milyondan çok kişinin kanserden öldü?ü bildirilmiştir. Söz konusu verilerle, en yaygın öldürücü kanser biçimi mide kanseriyken (özellikle Asya’da), günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde sigara içmenin yaygınla?ması dolayısıyla, akciğer kanseri hızla tırmanm?? ve en çok ölüme yol açan kanser biçimi haline gelmiştir. Özellikle Çin’de ve Japonya’da hızla art?? gösteren üçüncü en büyük öldürücü kanser türü, meme kanseridir. Listede dördüncü sırada yeralan kanser çeşidi de, daha çok ya?lılarda görülen kalınbağırsak kanseridir.

Hem erkeklerde, hem kadınlarda en çok görülen kanser çeşidi, deri kanseridir; onu erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda meme kanseri izlemektedir. Buna kar??lık, gerek erkeklerde, gerek kadınlarda, ölümlerin ço?unlu?una akciğer kanseri neden olmaktadır. Kan kanseriyse, çocuklarda en yaygın kanser tipidir. Son yirmi-otuz yıl içinde, ortalama ömrün uzamasıyla nüfusun içindeki ya?lı sayısının artmasına, aynı zamanda da sigara içenlerin çok büyük sayıda artm?? olmasına (özellikle kadınlar arasında) ba?lı olarak, kanser hastalıklarının sayısında gözle görülür bir artma olmuştur. Bazı uzmanlar, sigara kullanımına toptan son verilmesi durumunda, akciğer kanserinden ölümlerin 20 yıl içinde ortadan kaldırılabileceğini ileri sürmektedirler.

Kanser tıpta aynı enfeksiyon gibi büyük bir hastalık grubunun ad?dır. Yüzden fazla kanser türü bulunmaktadır. Her doku ya da organın enfeksiyonunun farklı bir hastalığı tanımlad??? gibi kanser de her doku ve organda farklı bir hastalık olarak karşımıza çıkar. Üst solunum yolları enfeksiyonu, üriner enfeksiyon, yumuşak doku enfeksiyonu ve sepsis gibi kanserde farklı yerleşim yerlerinde farklı hastalıklar olarak karşımıza çıkar. Cildin bazal hücreli kanseri, rahim ağzının insitu kanseri gibi kanserler hasta açısından çok kolay atlatabilecek hastalıklar olmasına kar??n pankreas kanseri ve karaciğer kanseri gibi hastalıklar hasta açısından ciddi problem oluşturabilirler.

Virüs

Virüs, canlı hücreleri enfekte edebilen mikroskopik taneciktir. Virüsler ancak bir konak hücreyi enfekte ederek ço?alabilirler. En temel haliyle bir virüs, kapsit adlı bir protein örtü içinde bulunan genetik malzemeden oluşur. Ökaryot (hayvan, mantar ve bitkiler) ve prokaryotlar (bakteri ve arkaeler) virüsler tarafından enfekte edilebilirler. Bakterileri enfekte eden virüsler bakteriofaj veya kısaltılm?? olarak faj diye adlandırılırlar. Sözcük Latince virus (zehir) sözcü?ünden türemi?tir; sıfat hali viraldir. Virüslerin incelendi?i bilim dalına viroloji denir; bu dalın bilim insanları da virologlardır. Virüsler birçok insan hastalığına neden olurlar; bunlara AIDS, grip ve kuduz örnek verilebilir. Bu tür hastalıkların tedavisi zordur, çünkü antibiyotikler virüslere etki etmezler ve az sayıda antiviral ilaç bilinmektedir.

KORUNMA YOLLARI

Korunma

Kanserden korunma, herhangi bir başka hastalıktan korunma gibi, nedenleri ve doğal gelişmesi konusunda edinilmi? bilgiye dayanır. İnsanlardaki kanserlerin büyük ço?unlu?u (belki de % 80 ya da 90′?) çevreyle bağlantılıdır; bu yüzden, söz konusu çevre etkenlerinin ortaya çıkarılması ve ortadan kaldırılması ya da denetim altına alınması, kanserin önlenmesine en mantıklı yaklaşım olarak görülmektedir.

Kansere yol açan etkilerin ortaya çıkarılması için iki yöntem, geniş çapta kullanılmaktadır. Etkenin bakterilerde de??inime yolaçma yeteneğini hızla ölçen Ames testi, % 90’dan fazla etkilidir ve kansere yol açabilecek etmenlerin (gerekirse bu etmenler daha sonra denek hayvanları üstünde denenir) ortaya çıkarılmasında geniş çapta kullanılmaktadır.

Kanser yapıcı kimyasal maddelerin hayvan testleriyle ortaya çıkarılması, masraflı olmasına kar??lık, belirli bir etmenin kansere yol açıp açmadışından emin olmanın tek yoludur.

Virüs enfeksiyonlarıyla birlikte görülen insan kanserlerinin (özellikle de Epstein-Barr ve hepatit-B virüsleriyle birlikte görülen kanserlerin) a??yla önlenmesi, kuramsal açıdan olasıdır; ama henüz önemli sayılabilecek ölçüde geliştirilmemi?tir. Güneş ?????nın, deri kanserinin en büyük nedeni olması dü?ünülmekle birlikte, bu kanser çeşidinin yüksek oranda tedavi edilebilmesi nedeniyle, ciddi koruyucu çabalar, oldukça yakın bir tarihte gösterilmi?tir. Bu tür çabalar, özellikle, güneş ?????nın yol açtığı tedavisi güç ve ender bir deri kanseri biçimi olan kötücül ur tedavisi yönünde yoğunla?tırılmıştır. X ???nları, gamma ???nları, vb. yüksek enerjili ???nım etkisinde kalmayla bağlantılı insan kanserleri, ???n tedavisi sırasında alınan önlemler nedeniyle, çok daha az yaygındır.

Kansere yol açan çevre etmenlerinin kanserin doğal gelişme sürecinin yükselme aşamasıyla çok sıkı biçimde iliİkili olduğu sanılmaktadır. Sözgelimi, kadınlardaki meme kanserinin, beslenme rejiminde ya? alımıyla ilgisi olduğu ve akciğer kanserine sürekli olarak uzun süre sigara içmenin neden olduğu açıktır. Sigara dumanı, ba?latıcı birçok etken içermekle birlikte, sigarayı bırakmak, bir yıl kadar sonra, kansere yakalanma olasıl???nın dü?mesine yol açmaktadır. Hastalığın görülme sıkl???,yükseltici etkenlerin sürekli etkisi nedeniyle sürekli biçimde sigara dumanı almakla doğrudan doğruya iliİkilidir.Özet olarak akciğer kanseri sigarayı bırakmakla meme kanseri de beslenme rejiminde ya? ve kalorileri azaltmakla önlenebilir.Benzer yazılar:

3 Yorum var

 • ensar
  09 Mayıs 2011 | Permalink |

  hiç önemli bir konu değil

 • ahmet
  09 Mayıs 2011 | Permalink |

  hiç önemli bir konu değil
  kanser olmamak için önlemini almalısın

 • ece eren
  29 Mayıs 2011 | Permalink |

  gerçekten çok uzun,kısası yok mu?

Yorum yazabilirsin!

Yazmis oldugunuz email adresiniz gizli tutulur. Doldurulmasi gerekli olan alanlar * isareti ile belirtilmistir.

Isim *:
Eposta *:
Yorumunuz *: