rüyada banyo yapmak

Rüyada banyo yapmak Rüya insanların genelinde uykudaiken görülen birtakım olaylardır, genelde insanlar rüya tabirine ihtiyaç duyarlar, gördükleri olayları yorumlayamadıkları zaman, veya ne anlama geldiğini öğrenmek amaçlı işte size rüya tabiri.

Rüyada soğuk su ile yıkand???nı görmek, tövbe etmeye, hastalıktan şifa bulmaya, hapisten çıkmaya, bor­cunu ödemeye ve korkudan emin ol­maya işarettir.

Banyo yaptığını görmek, üzüntü­den, dertten, tembellikten ve bilu­mum sıkıntıdan kurtulmaya işarettir.

Rüyada boy abdesti aldığını gör­mek, ?eref ve itibarın artmasına, iyi bir isim yapmaya işarettir.

Rüyada gusül abdesti aldığını gör­mek, tövbe etmeye, iman ve amel güzelliğine, anne baba, e? dost ve akrabalarla iyi geçinmeye ve temiz f?trata (yaratıl?? güzelliğine) işarettir.

Bulanık su ile boy abdesti aldığını görmek, sevinçle birlikte üzüntüye işarettir.

Karpuz, vişne vb. gibi kat???k ve pis sularla guslettiğini görmek, üzüntü ve kedere, sıkıntıya işarettir.

Bulanık ve pis bir su ile yıkand???nı görmek, sonu hayır olmakla birlikte, başlangıçta birçok dert ve sıkıntıyla kar??la?maya işarettir.

Birini yıkamak veya biri tarafın­dan yıkanmak, yıkanan kimseyi ma­nen temizlemeye veya onun hakkında güzel dü?ünceler taşımaya işarettir.

Rüyada deniz veya gölde yıkand?­??nı görmek, sıkıntılardan kurtulmaya, Allah’tan (c.c) haya ederek günah işlememeye, dinin emirlerini titizlik­le yerine getirmeye işarettir.

Guslü gerektirecek bir durum ol­duğu halde temizlenmek için su bulamamak, içinde bulunan sıkın­tının bir süre daha devam etmesine işarettir.

Birinin yıkanmasında ona yardım­cı olduğunu görmek, onu bir mese­lede temize çıkarmaya işarettir.

Bir kimsenin kendine gusül abdesti aldırd???nı görmek, o kimsenin kendisi hakkındaki olumlu kanaat ve ?ehadetine işaret eder.

Guslü tamamlayamamak; arzu edi­len şeyin tamamının gerçekleşmeme­sine işarettir.

Bilinmeyen bir kadının yıkand???­nı görmek, yağmur ya?masına işa­rettir.

Bir ölüyü yıkamak, onun borcunu ödemeye; ölünün kendi kendini y?­kaması, arkada kalan çoluk çocuğu­nun gam ve kederden kurtulmasına işarettir.

Rüyada ölünün bir kimseyi yıka­ması, vârislerinden görülecek men­faat ve iyili?e işarettir.

Rüyada boy abdesti alıp güzel ve temiz elbise giymek, sevincin sürek­lili?ine işaret eder.Benzer yazılar:

Yorum yazabilirsin!

Yazmis oldugunuz email adresiniz gizli tutulur. Doldurulmasi gerekli olan alanlar * isareti ile belirtilmistir.

Isim *:
Eposta *:
Yorumunuz *: